Please enable JavaScript

Дарители

Дарители на ДВКИ

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СОФИЯ , БУЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ"№18

МАЙЯ ВИТКОВА - КОСЕВ - ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ЗАХАРНА ФАБРИКА"

ИСКРА АНГЕЛОВА

"ЕНЕКОД" АД - гр. София

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ДОЦ. Д-Р ОЛЕГ ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ – ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ"

СВЕТЛА ПАРМАКОВА

МАРИЯ И АНДРЕЙ ШЕРВАШИДЗЕ

АНТОН МИЛЧЕВ ПАШОВ И ЮСЕЙН ФАЙКОВ ДЖИНАЛИЕВ - с. Абланица общ. Х. Димово

„ИНБИОТЕХ“ ООД - гр. София

БЧК - гр. София

ДЕЛОЙТ – БЪЛГАРИЯ - гр. София

„ГЛОБЪЛ ФИЛМС“ ООД - гр. София

ФОНДАЦИЯ „А. АСКЕЕР“ - гр. София

ВАСИЛ ПЕТРОВ - български джаз и поп певец

„НЮ БОЯНА ВИБУРНО“ ЕООД - гр. София

ИВА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА - гр. София

НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА – „ИТАЛИАНСКИ ЛИЦЕЙ“ - гр. София

„НИКОТЕЯ“ ЕООД - гр. София

ТЕАТЪР „СЪЛЗА И СМЯХ“ - гр. София

МАРИЯ АНГЕЛОВА ТЕОФИЛОВА-ШУМП И ШУМП ПОЛ МАРИ ХЕНРИ - гр. София, кв.Симеоново

„МЕЖДИННА СТАНЦИЯ“ ООД - гр. София

СДРУЖЕНИЕ „ЕДИН ПРОЦЕНТ ПРОМЯНА“ - гр. София

„ЧУЧКОВ БРАДЪРС“ ООД - гр. София

РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ - гр. София

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПГАВТ „А.С. ПОПОВ“ - гр. София