Please enable JavaScript

Новини

Нов проект, насочен към хората в златната възраст

/ /

На 1.11.2019 г. стартира нов проект на читалище “Искра - 1964”, насочен към най-възрастните и финансиран от Национален фонд “Култура”, програма “Социално ангажирани изкуства” ‘19. Проектът е озаглавен “Любими песни от миналото за настоящето” и цели активно включване на хората от третата възраст в културния живот.

Хората наричат пенсионната възраст „трета“ и „златна“, защото това е периодът, който по подобие на сезоните следва пролетта на детството и лятото на зрелостта и съответства на „златната есен“. Това е времето, когато човек бере плодовете на труда си и се наслаждава на натрупаните през целия си живот опит, знания и умения; времето на заслужена почивка, без ежедневните грижи за оцеляване и задължителната работа. За съжаление, голяма част от хората в тази възраст у нас са притиснати от материални затруднения, допълващи здравословните проблеми, често съпътстващи напредването на възрастта. Но като че ли най-страшни са социалното изключване, самотата и скуката, появяващи се вследствие на физическите и финансови ограничения.

Именно тези проблеми адресира проектът на читалище „Искра – 1964“, който протяга ръка към хората в златната възраст, за да им даде разбиране и подкрепа чрез предоставяне на нови възможности за социални контакти и културни дейности. Проектът е насочен конкретно към осем Дома за стари хора в гр. София, Брезник, Самоков и с. Вакарел и предвижда проучване на културните потребности и музикалните вкусове на техните обитатели и подготовка на едночасов концерт с любими техни песни, който ще бъде изнесен във всеки един от Домовете-партньори. Ще се търси траен ефект от събитието чрез предоставяне на звукозапис и копие на текстовете на песните с цел хората от Домовете да могат и сами да възпроизвеждат събитието по-нататък. Целта е концертът да положи началото на нова културна практика – певчески сбирки за изпълнение на любими песни с оригиналните или творчески претворени текстове. Любимите песни ще създадат атмосфера на познатост и уют за възрастните хора в една културна среда, твърде различна от времето на тяхната младост. Такава една културна практика може да изпълнява различни функции в съответствие с настоящите културни и социални потребности на хората в групата – ежедневен обмен на информация, регулиране на социални и междуличностни отношения, освобождаване на социално напрежение, споделяне на лични емоции и чувства, поощряване на творческите способности и т.н.

Същевременно ще се поощряват интересите и към друг род културни дейности чрез установяване на трайни контакти между клубовете и формациите на читалище „Искра – 1964“ и Домовете-партньори, както и между самите Домове-партньори. Чрез създадените в интернет фейсбук страница „Проект „Любими песни от миналото за настоящето“

https://www.facebook.com/Проект-Любими-песни-от-миналото-за-настоящето-100471288073454/

и фейсбук група „Културни дейности в златната възраст“

https://www.facebook.com/groups/410968179528004/

проектът е отворен към всички, които биха искали да следят текущата информация или да се включат чрез споделяне на опит и идеи за културни дейности или дори чрез организиране на инициативи.

Партньори по проекта:

1. Дом за стари хора „Дълголетие“, гр. София

2. Дом на ветераните на културата и изкуствата, гр. София

3. Дом за стари хора „Надежда“, гр. София

4. Дом за стари хора Зона Б-5, гр. София

5. Дом за стари хора „Сем. Д-р Калинкови“, гр. Самоков

6. Дом за стари хора „Горна баня“, гр. София

7. Дом за стари хора „Свети Георги“, с. Вакарел

8. Дом за стари хора „Четири сезона“, гр. Брезник

9. Вестник „Пенсионери – за вашето здраве“

10. Вестник „Втора младост“

 

Лора Георгиева